HOTEL CABO ORTEGAL **

Rúa dos Santos, nº 8. 15360 - Cariño
Web       Email
 981 420 201

HOTEL A MIRANDA *

Lugar de Barral, nº 29. 15366 - Feás
Web       Email
 981 413 224 / 686 466 814

Pechado do 1/10 ao 1/11.

HOTEL A PEDRA *

Avda. da Cerca, nº 25. 15365 - A Pedra
Web       Email
 981 420 300
Fax:  981 420 308

HOTEL PEDRAMEA *

Esteiro de Abaixo. Feás
 981 413 008